top of page

Mocna strona POZYTYWNOŚCI

Potrzebujemy pozytywu w sobie, czegoś, czego będziemy się mogli w sobie trzymać, gdy znów rozszaleje się wewnętrzna burza. Wstyd, zwątpienie w swoje zamierzenia i uczucia, niepewność tego co jest Twoją prawdą pośród wielu opinii innych, gniew, którym najpewniej uderzysz w siebie, by nie skrzywdzić innych... Ten pozytyw to nasze wewnętrzne zasoby. Mocne strony. Znajomość siebie i tego, co i jak przynosi nam ukojenie skołatanym nerwom.Potrzebujesz dostrzegać i czuć ten pozytyw w sobie, by móc zaufać, że kiedy się tego chwycisz w sobie – nie utoniesz. W przeciwnym razie może być Ci trudno puścić uwikłania i ruch podtrzymywania straumatyzowanych wzorców relacji swoich rodziców. Głęboko zakotwiczony w ciele strach przed osamotnieniem, ośmieszeniem, bólem odrzucenia czy bezradnością zmusi Cię do pozostania w tym czym jesteś – nawet jeśli to oznacza działanie na swoją szkodę.

Tonący brzytwy się chwyta, a zlękniony i nieufny – nie wypuszcza jej z rąk, nawet wtedy, gdy pojawia się inne rozwiązanie.


Pozytywności można się nauczyć samemu, to jest też często jeden z ważniejszych elementów mojej pracy terapeutycznej. Zapewne znasz koncept wyuczonej bezradności. Optymizmu też można się wyuczyć. „Wyuczony optymizm to stosunkowy nowy koncept w psychologii pozytywnej, polega on na rozwijaniu umiejętności patrzenia na świat z pozytywnego punktu widzenia. Często przeciwstawia się go wyuczonej bezradności. Według, twórcy tego konceptu prof. Martina Seligmana, prekursora psychologii pozytywnej, powinniśmy mówić w zasadzie o dobrostanie (ang. well-being), którego miernikiem jest osobisty rozkwit i życie pełnią życia. Psychologia pozytywna nie jest nauką o pozytywnym myśleniu i patrzeniu na świat przez "różowe okulary”. Ma plusy i minusy, jak każda idea, my jednak możemy skorzystać z jej dorobku, by pomóc sobie zmienić trajektorię przekonań, myśli i odczuć. Przenieść się z krainy czarnowidztwa, w bardziej optymistyczne i pogodne rejony swojego jestestwa.


 

Proponuję sprawdzenie swoich MOCNYCH STRON i zweryfikowanie swoich przekonań o sobie lub ugruntowanie się w nich – jeśli znasz się i już działasz w świecie od swojej mocnej strony.

Proponuję Ci bezpłatny test, który możesz zrobić na stronie www.viacharacter.org

Daj znać czy znalazłaś/ znalazłeś w wynikach coś, co Cię szczególnie ucieszyło lub zaskoczyło (pozytywnie ;-))


Oto mój zestaw MOCNYCH STRON – lista na czas, gdy nastanie ciemna noc duszy ;-)


1. Zamiłowanie do uczenia się

2. Sprawiedliwość i równe traktowanie

3. Inteligencja społeczna

4. Życzliwość i wspaniałomyślność

5. Ciekawość i zainteresowanie światem

6. Docenianie piękna i doskonałości

7. Szczerość i autentyczność

8. Religijność, duchowość, poczucie celu i wiara

9. Wytrwałość, pracowitość i sumienność

10. Nadzieja, optymizm i patrzenie z ufnością w przyszłość

11. Ocenianie, krytyczne myślenie i otwartość

12. Przywództwo

13. Wdzięczność

14. Skromność i pokora

15. Zapał, entuzjazm i energia

16. Perspektywa (mądrość)

17. Praca zespołowa, postawa obywatelska i lojalność

18. Kreatywność, pomysłowość i oryginalność

19. Odwaga i dzielność

20. Przebaczanie i miłosierdzie

21. Samokontrola i samoregulacja

22. Zdolność do kochania i bycia kochanym

23. Humor i skłonność do zabawy

24. Roztropność, ostrożność i dyskrecja


Ten wykaz nie zaskoczył mnie, raczej ucieszył. Czasami zdziwiła mnie tylko kolejność – ranga poszczególnych aspektów. /to tylko lista, to tylko test, nie należy się do tego literalnie przywiązywać, ale… zdecydowanie częściej doceniać samą siebie i tworzyć własną moc pozytywności. Teraz Twoja kolej. W końcu... nie samą traumą człowiek żyje!

Dobrego dnia! IRI

Małgorzata IRI Jakubowska

+48 798 698 888


_____

Psychologia pozytywna stanowi próbę integracji wiedzy psychologicznej w kierunku poszukiwania i silnych stron i zasobów człowieka, które sprawiają, że życie ma sens i jest dobre, w przeciwieństwie do psychologii klasycznej (zwłaszcza klinicznej) skoncentrowanej głównie na opisywaniu i wyjaśnianiu trudności, problemów, patologii człowieka i społeczeństw. Za prekursora psychologii pozytywnej uznaje się prof. Martina Seligmana, badacza optymizmu i autentycznego szczęścia, natomiast propagatorami idei psychologii pozytywnej w Polsce byli między innymi prof. Ewa Trzebińska (kierownik pierwszej w Polsce Katedry Psychologii Pozytywnej przy Uniwersytecie SWPS), prof. Janusz Czapiński, prof. Bogdan Wojciszke, prof. Wojciech Kulesza oraz coraz większe grono psychologów z tytułem doktora: Marlena Kossakowska, Aneta Dowgiert, Agnieszka Czerw, Łukasz Kaczmarek, Mariusz Zięba i wiele wiele innych osób. Badania z zakresu psychologii pozytywnej są coraz liczniejsze i koncentrują się wokół uwarunkowań szczęścia i dobrego życia, opisywania sił charakteru, cnót osobistych, wewnętrznych zasobów osobowościowych, a nawet identyfikują korzyści, które czerpie osoba w wyniku trudności życiowych doświadczanych w sytuacji stresu, choroby, czy kryzysu.


Elementy psychologii pozytywnej poznałam podczas studiów na SWPS w Warszawie i od tej pory włączam je do swojej praktyki terapeutycznej podczas pracy w sesjach i programach indywidualnych.

Comments


IMG_0840_edited.jpg
bottom of page